with Brak komentarzy

<< powrót

Fragmentaryzacja 2016

Cykl 6 obrazów (170x110cm) tworzących kompozycję 340x330cm. Każdy z  obrazów  jest częścią kompozycji ale jednocześnie może stanowić odrębne niezależne dzieło.

Koło jest symbolem doskonałości, jedności, jest wyrazem absolutu. W filozofii Zen kula oznacza najwyższą formę oświecenia i symbolizuje ludzką doskonałość.

Cywilizacja spowodowała,  że warunkiem rozwoju w nauce stała się specjalizacja ludzi nauki. Coraz węższy zakres pracy intelektualnej, powoduje stopniową utratę kontaktu z pozostałymi dziedzinami nauki, a przez to brak umiejętności całościowej interpretacji wszechświata. Specjalista wie bardzo dużo o swoim malutkim wycinku wszechświata i przyczynia się do jego rozwoju, ale w pozostałych dziedzinach jest dyletantem i nie jest w stanie objąć całości.

Zaciera się różnica pomiędzy tym, co prawdziwe, a sztucznie wytworzone za pomocą mediów, teorii i świata cyfrowego, a kopia zajmuje miejsce oryginału. Komunikacja masowa,  jako narzędzie  w rękach dominującego systemu jest idealna do sztucznie wygenerowanych, w nieskończoność powielanych obrazów, które jedynie imitują rzeczywistość. Nasze wyobrażenie staje się doskonalsze od pierwowzoru, co doprowadza do zastępowania rzeczywistości fragmentarycznymi wizerunkami oraz fałszywymi obrazami, które uznajemy za jedyne prawdziwe i autentyczne